Smart Recording

rejestrator Tiandy

Smart Recording (inteligentne nagrywanie), to zespół funkcji, których głównym zadaniem jest optymalizowanie procesu cyfrowej rejestracji obrazu poprzez dynamiczne dostosowywanie parametrów rejestratora do zmieniających się warunków oraz zaistniałych zdarzeń.

Liczba klatek na sekundę

I-Frame

Oszczędzanie miejsca na dysku twardym

Dynamiczna zmiana prędkości rejestrowanego obrazu. Mniejsza ilość klatek w zwykłym trybie pracy oraz pełna prędkość nagrywania podczas wystąpienia zdarzenia. Rozwiązanie zmniejsza wykorzystanie dysku twardego oraz pozwala racjonalnie zagospodarować dostępną przestrzeń.

Wolna przepustowość

Wskaźnik dostępnej przepustowości

Optymalne wykorzystanie kamer IP

Rejestrator pokazuje w czasie rzeczywistym, jak wiele wolnej przepustowości zostało do wykorzystania. Funkcja pozwala szybko sprawdzić ile kamer IP można podłączyć.

Detekcja ruchu podczas odtwarzania

Smart Index

Dodatkowa detekcja ruchu w trybie odtwarzania

Funkcja umożliwia inteligentne wyszukiwanie nagrań, które spełniają warunek: „w zaznaczonym obszarze wystąpił ruch”. Oznacza to, że obszar detekcji nie musiał być wcześniej zdefiniowany. Użytkownik może zrobić to podczas przeglądania nagrań. Wystarczy, że zaznaczy na ekranie dowolny obszar, jeśli system znajdzie nagrania pasujące do warunku, to wyświetli je na ekranie. Funkcja może być wykorzystywana do szybkiego wyszukiwania zdarzeń w obszarach, które wcześniej nie były uważane za istotne.

Replay

Szybka powtórka

Odtwarzanie ostatnich 10 sekund

Podczas nagrywania możliwe jest szybkie odtworzenie ostatnich 10 sekund (replay). Funkcja wykorzystywana jest przez operatorów monitoringu wizyjnego do natychmiastowego odtworzenia i weryfikacji podejrzanej sytuacji dostrzeżonej podczas obserwacji.

Podział dysku

Group & Quota

Rezerwacja większej powierzchni dyskowej dla monitoringu regionów o większym znaczeniu

Funkcja umożliwia dzielenie powierzchni dyskowej wg priorytetu monitorowanych stref. Przykładowo obszary o większym znaczeniu mogą otrzymać przydział 6TB, a obszary o mniej istotne 2TB. Dzięki temu ważniejsze nagrania przechowywane są w wyższej jakości przez dłuższy okres.

Technologia IVA kamer IP Tiandy

Efektywniejszy monitoring

Kamery Tiandy zostały wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające inteligentne przetwarzanie rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym. Technologia IVA daje więcej możliwości. Oprócz standardowych funkcji takich jak: detekcja ruchu, wykrywanie zasłonięcia obiektywu, czy utraty sygnału, kamery Tiandy pozwalają na efektywniejszy monitoring. Osiągane są lepsze rezultaty zarówno w zakresie bezpieczeństwa jak i optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych i infrastrukturalnych.
Dowiedz się więcej