Obsługa IVA z każdą kamerą

Z przyjemnością informujemy, iż wybrane rejestratory NVR Tiandy obsługują na 2 kanałach IVA (Inteligentną Analizę Wideo) z kamerami innych producentów, w oparciu o standard Onvif. IVA znacznie rozszerza możliwości znanej i stosowanej od lat detekcji ruchu, pozwalając na lepszą i automatyczną obsługę krytycznych zdarzeń.

iva

Funkcje IVA, działające z kamerami innych producentów to:

 • diagnostyka wideo – rejestrator jest w stanie wykryć zmianę ostrości obrazu w kamerze oraz zmianę jej pola widzenia. W ten sposób wykryte zostaną próby sabotażu przez skierowanie kamery w inną stronę lub manipulacje przy obiektywie.

 • wirtualna granica – reakcja rejestratora nastąpi po przekroczeniu przez obiekt wirtualnej lini narysowanej na obrazie. Można określić czy interesuje nas ruch w jednym czy w dwóch kierunkach. Zdarzenia te będą zliczane.

 • zastrzeżony obszar – akcja zostanie podjęta, gdy obiekt naruszy, pozostanie wewnątrz lub opuści zaznaczony na obrazie obszar.

 • pozostawienie lub zniknięcie obiektu – rejestrator wskaże na zaznaczonym obszarze obiekt, który się pojawił lub zniknął. Zostanie również wykonana powiązana akcja.

Po wystąpieniu powyższych zdarzeń rejestrator może podjąć jedną z poniższych akcji:

 • dźwięk brzęczyka w rejestratorze,

 • ikona na danym kanale,

 • wysłanie wiadomości e-mail, np. ze zdjęciem,

 • rozpoczęcie zapisu wideo,

 • aktywacja wyjścia alarmowego,

 • wyzwolenie presetu, trasy lub ścieżki w kamerze obrotowej PTZ,

 • pokazanie danej kamery na całym ekranie.

Warunkiem koniecznym dla kamer jest obsługa standardu Onvif Profil S. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu to 2MP.